Trasllat relíquies Sant Pasqual. Arc pagat pels carlistes (10.000 ptes.) al raval de Sant Pasqual. (juny 1952