Caseta al terme Les Solades

Caseta típica al terme de Les Solades.