Pas a nivell del camí Cedre

Pas a nivell del camí Cedre amb la tècnica HDR.

Data: 3-1-2013